Als u een bedrijf in de verkoop plaatst, is de belangrijkste vraag - hoeveel is het het bedrijf waard op de markt van fusies en overnames?

image

De bedrijfswaardering methoden

Uiteraard, er is geen exacte methode om een bedrijf te waarderen. Bij fusies en overnames geld dat de verkoper de prijs omhoog wil duwen, en de potentiële kopers willen de prijs omlaag krijgen. Er zijn verschillende bedrijfswaarderings methoden die moet worden toegepast alvorens op zoek te gaan naar een fusie of overnamepartner. Hoewel er relatief eenvoudige manieren zijn om bepaalde delen van een bedrijf te waarderen - zoals voorraad, vaste activa (grond, machines, apparatuur,) is het aanzienlijke moeilijker de immateriële activa van een bedrijf te waarderen.

Immateriële elementen bevat "Goodwill" - dit kan onder gaan om handelsmerken en de reputatie van uw bedrijf. Dergelijke zaken zijn notoir lastig te waarderen. In geval van een fusies of overnam wordt uiteindelijk de prijs bepaald door vraag en aanbod. Hoe graag wil een potentiële koper het bedrijf verwerven. Wanneer we kijken naar de totale waarde van een bedrijf, zijn er een aantal verschillende waarderingsmethoden die worden gebruikt. Dit variëert van het gebruik maken van ratio’s (winstverhoudingen) tot te berekenen hoeveel het zou kosten om een gelijkesoortige onderneming op te zetten. In dit artikel kijken we naar enkele van de meest gebruikte waarderingsmethode technieken in fusies en overnames, en hoe andere factoren kunnen de waarde van een bedrijf invloed op een bepaald moment.

Algemene waarderingsmethoden bij fusies en overnames

Ratio’s van de winst
Vaak wordt een veelvoud van de winst genomen als waarderingsmethode voor een fusie of overname. Deze methode is geschikt voor bedrijven met een gedegen financiële geschiedenis. De koers / winst (K / W) Ratio, geeft de waarde van de onderneming gedeeld door de winst na belasting. Het is niet gemakkelijk om te bepalen beslissen wat voor P / E ratio er moet worden gebruikt (sommige industrieën, zoals de high tech / zullen een veel hogere P / E ratio hebben dan een makelaarskantoor). De P / E ratio’s die worden gebruikt in de financiële pers moeten aanzienlijk worden verlaagd wanneer het een waardering van een klein bedrijf betreft. De belemmeringen voor het verwerven van een klein bedrijf zijn veel hoger dan voor het kopen van beursgenoteerde aandelen. Vaak komen fusies en overnames consultants op een waardering van tussen de 5 en 10 keer de jaarlijkse winst voor belasting.
Kosten marktintroductie
Dit zijn de voorspelde kosten voor het opzetten van een vergelijkbaar bedrijf dat wordt verkocht. Dit gaat om de kosten van het ontwikkelen van een klantenbestand, werving en opleiding van personeel, aankoop van activa en het ontwikkelen van producten en diensten.
De waardering van activa
Deze methode is meer geschikt voor gevestigde bedrijven met een grote hoeveelheid van materiële vaste activa (zoals onroerend goed ). De waardering is een kwestie van een berekening van de netto realiseerbare waarde van alle activa.
Contante waarde van de geldstromen (discounted cashflow)
In de wereld van fusies en overnames is discounted cash flow (DCF)-analyse is veelgebruikte methode om bedrijf te waarderen. Alle toekomstige kasstromen worden geschat en de som van alle toekomstige kasstromen, zowel inkomend als uitgaand, is de netto contante waarde (NCW). Dit wordt beschouwd als de waarde van de toekomstige kasstromen uitgedrukt in het geld van nu. De NCW wordt met de cashflows en een discontopercentage als input berekend. Het omgekeerde proces op basis van de kasstromen en een prijs kan het rendement worden berekend. Discounted cash flow-analyse wordt veel gebruikt bij beleggingen en fusies en overnames.
Industrie benchmarks
In bepaalde bedrijfstakken zijn er regelmatig fusies en overnames. Het is dan makkelijk een bedrijf te waarderen op basis van standaarden die in die markt gebruikelijk is bij fusies en overnames. Voorbeelden van dergelijke industrieën zijn wervingsbureaus, accountantskantoren, enz.
Overige overwegingen
Bij fusies en overnames moet de berekening van de waarde van een bedrijf altijd meerdere waarderingsmethoden worden gebruikt. Er zijn ook een groot aantal andere factoren die in aanmerking worden genomen - waarvan er een aantal immateriële.
Economisch Klimaat
Uiteraard kan een koper extra voorzichtig zijn bij het kopen van een bedrijf tijdens economische neergang.
Vaste Activa
Vaak kunnen dergelijke activa worden gewaardeerd met behulp van de originele aankoopprijs en het gebruik van een afschrijving berekening op elk item. Zaken zijn helaas niet zo simpel, zoals onroerend goed prijzen kunnen zijn gestegen of gedaald sinds de oorspronkelijke aankoop.
Immateriële Activa
Enkele van de meest waardevolle onderdelen van een bedrijf kan niet worden weergegeven op elke balans - deze betreffen handelsmerken, reputatie, branding, belangrijke mensen, de omvang en kwaliteit van het klantenbestand. De waardering van de potentiële waarde van een bedrijf is notoir moeilijk, maar het is duidelijk dat een snel groeiend bedrijf zeer aantrekkelijk is voor kopers.
Realiteit bij fusies en overnames
Het is misschien een cliche, maar een bedrijf is alleen hetgeen moeite waard wat iemand bereid is te betalen. Veel eigenaren van kleine ondernemingen hechten meer vaak meer waarde aan hun bedrijven dan de markt zou dicteren. Het is dus de moeite waard om een realistisch waardering van een bedrijf te maken voordat u denkt aan fusies en overnames.

fusies en overnames artikelen »

Vraag een gratis waardering van uw bedrijf aan

Voordat u gaat beginnen aan een fusie of overname is een goede bedrijfwaardering noodzakelijk. Wij helpen u graag met de eerste analyse. Hoe eerder u met het proces begint, des te succesvoller de overname.